Souhrn událostí a zajímavostí za rok 2022

Has_Vrbn_22

K dnešnímu dni má výjezdová jednotka zařazená v kategorii JPO II/2 C celkem 25 členů, což je pro tento tip nadprůměrný počet. Je třeba v této souvislosti zmínit fakt, že dochází v průběhu let k průběžné generační obměně výjezdových hasičů, ovšem žadatelů o tuto činnost spíše nepřibývá. V letošním roce nastoupil do výkonu služeb v jednotce jeden nový člen.

V průběhu roku byla, tak jako v letech minulých, prováděna odborná příprava a školení dle plánu na rok 2022. Mezi toto můžeme řadit školení dýchací techniky, radiového spojení, zdravotnické přípravy, vyprošťování u dopravních nehod, chemické havárie a spousty jiných. Praktickému výcviku věnujeme neméně hodin.

Co se týká odborností a získaných osvědčení, tak nový člen zásahové jednotky absolvoval kurz k získání osvědčení práce v dýchací technice, a také základní odborný výcvik v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele. Další člen úspěšně dokončil kurz technika – CHTS a dva členové si prodloužili osvědčení strojníků. Čtyři členové jednotky se zúčastnili IMZ na hasičské stanici v Bruntále. Toto školení bylo zaměřeno na práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Tito členové tvoří garanty naší jednotky pro tuto specifickou činnost, jelikož naše jednotka spadá do vybraných, které provádí rozšířenou činnost ve výškách a nad volnou hloubkou. Zúčastnili jsme se víkendového školení v jihočeském Zbirohu nazvaného „Rescue meeting“, kde byli zástupci vybraných jednotek z celé ČR proškoleni na problematiku záchranných a vyprošťovacích prací různých druhů.


Především je naše jednotka předurčena pro práce u dopravních nehod. Díky této skutečnosti probíhá během roku mnoho školení zaměřených na samotnou práci s hydraulickým vyprošťovacím zařízení pro záchranu osob z havarovaných vozidel.

V měsíci březnu se jednotka účastnila taktického cvičení složek IZS – požár chaty Barborka. Na místě bylo fiktivně provedeno hašení a záchrana 3 osob včetně kompletní evakuace. Na místě jsme zasahovali s Terénní šestikolkou Can –Am. Všechny tyto cvičení a školení mají pouze jeden důvod a to být co nejlépe připraveni na reálné zásahy, což je prvořadou činností JSDH. V roce 2022 jsme vyjížděli k 158 událostem. Tradičně nejvíce, a sice 101 zásahů bylo na tzv. technické pomoci, kdy jednotka prováděla odstranění popadaných či jinak ohrožujících stromů, likvidaci bodavého hmyzu, snášení pacientů, akutní otevření bytů, vytažení vozidla ze sněhové závěje aj. Dále jsme řešili 26 požárů. Jednalo se o požáry různých tipů, letos zejména zahoření lesních porostů. U tohoto bych zmínil, že s nárůstem lesních požárů nám byla velkým pomocníkem terénní šestikolka, která byla povolávána i mimo naše město k výrazné pomoci např. do Dětřichova n. B., Oborné, Břidličné apod., mezi další požáry řadíme požáry komínů, RD, průmyslových objektů a odpadů. Dále jsme zasahovali u 16 dopravních nehod, při kterých provádíme zajištění havarovaných vozidel či motocyklů, ošetřování a vyprošťování zraněných aj.

Has_Vrbn_22

Zbylé zásahy se týkali ostatní pomocí jako například vyhledávání osoby, která se v zimním období ztratila v okolí Karlové Studánky, odchytu hada nebo zamezení úniku nebezpečných látek do životního prostředí.

Jednotka zasahuje ve většině případů na území města či v nejbližší blízkosti. Jedná se o území Vrbna pod Pradědem, místních částí Mnichov, Železná, Bílý potok, Vidly, a také obec Ludvíkov, která si smluvně zabezpečuje požární ochranu. Na žádost Krajského operačního a informačního střediska HZS MSK (dále jen: HZS MSK) v Ostravě jsme vyjížděli i mimo Vrbno pod Pradědem do obcí Karlovice, Heřmanovice, Široká Niva, Karlova Studánka, Oborná, Břidličná, a také všemi sledované Hřensko.

Has_Vrbn_22

Do Hřenska vyjela naše jednotka jako jedna ze dvou vybraných JSDH z okresu Bruntál na žádost Hasičského záchranné sboru Moravskoslezského kraje. Vrbenská jednotka se zařadila do speciálního odřadu a následných hasebních prací v Národním parku České Švýcarsko v Ústeckém kraji. Kompletní družstvo s vozidlem CAS 24 Tatra 815 Terno vyjelo dne 5.8 v 6 hodin ráno k seřadišti jednotek na centrální stanici HZS MSK v Ostravě - Zábřehu. Společně s ostatními jednotkami odtud zahájili společný přejezd na místo události. Po ukončení prací nařízených na místě zásahu se po pěti dnech vracel odřad MSK domů.

Naše jednotka disponuje šesti požárními automobily. Jedná se o CAS 24 Tatra 815, CAS 32 Tatra 815, dopravním automobilem VW Crafter a TA Mitsubishi L200, požární plošinou o dostupné pracovní výšce 27m a terénní šestikolkou Can-Am Outlander Max.

Has_Vrbn_22

Všechny tyto vozidla dle zákona prochází každoročně technickou prohlídkou, které zvládají bez větších problémů. Ovšem je třeba konstatovat, že se během roku provádí na všech zmiňovaných automobilech pravidelná údržba či opravy všeho druhu, tak aby nedošlo k omezení akceschopnosti jednotky. Pokud zmiňuji vozový park hasičů, nemohu opomenout významný úspěch pro město a zejména hasiče v získání státní dotace na obnovu prvovýjezdového vozidla, který se v těchto dnech již realizuje ve firmě THZ KOBIT Slatiňany, bude se jednat o vozidlo CAS 20 výrobce Scania P500 XT. Naše hlavní zásahová technika CAS 24 Tatra 815 slouží hasičům od roku 2004 a znatelně se na ní podepsal zub času. Vzhledem k četnosti nasazení (má za sebou více jak 2500 zásahů) bylo s vedením města dohodnuto o požádání zmíněné dotace a tím vyřešení tohoto problému.

Další součástí naší činnosti je i údržba hasičské zbrojnice a celého areálu. Tyto práce probíhají během celého roku podle potřeby a řízeně v rámci tzv. parkohospodářských dnů, kde provádíme celkovou údržbu, úklid a očistu.

Naše jednotka disponuje velkou řadou technických prostředků. Většinu prostředků zajišťuje pro potřeby hasičů zřizovatel, což je město.

Pravidelným přispívatelem na činnost je i Moravskoslezský kraj. Tato finanční podpora je mnohdy jako účelově vázaná dotace na různé typy věcných prostředků, dále Moravskoslezský kraj přispívá na chod a zajištění akceschopnosti jednotky. Dalším významným přispívatelem je firma Husqvarna Manufactoring, se kterou máme smlouvu o zajištění jejich areálu a obec Ludvíkov, které hasiči z Vrbna zajišťují požární ochranu v obci.

Has_Vrbn_22

Členové jednotky, která tvoří páteř i celého sboru dobrovolných hasičů se mimo veškerou činnost také výrazně podílí nebo přímo pořádají ostatní akce, které každoročně probíhají. Těmito jsou stavení máje, organizace a zajištění dne dětí, účast na zajištění akce závodu sportovních vozidel - vrbenský vrch, soutěží v požárním sportu dětí i dospělých. V této souvislosti nemohu opomenout zmínit chystanou oslavu výročí 150 let od založení hasičského sboru ve Vrbně pod Pradědem, která se bude konat 26.8. Na tuto pro nás významnou událost se již pomalu připravujeme a členové výjezdové jednotky se budou na přípravě a realizace akce významně podílet.

Poděkování patří všem členům zásahové jednotky, kteří věnují svůj volný čas hasičské činnosti a jsou připraveni vyjet k pomoci 365 dní v roce a 24 hodin denně. Byl bych rád, kdybyste vzkázali toto poděkování i Vašim rodinám, kteří mají s našim koníčkem trpělivost, jelikož nikdy neví, kdy jim utečeme na zásah.

Upřímné poděkování patří také panu řediteli HZS MSK, ÚO Bruntál panu plk. Ing. J. Patrovskému a představitelům města jak panu starostovi, tak paní místostarostce za velkou podporu, které si vážíme.

Vytvořeno 17.3.2023 7:15:37 | přečteno 261x | ladislav.jelinek
 
Hasiči Vrbno pod Pradědem
Nádražní 660, Vrbno pod Pradědem
tel.: 739 467 093
e-mail: ondrej.chalupa@vrbnopp.cz
tel. HZ: 558 271 331 - kancelář velitele
tel. HZ: 558 271 332 - kancelář JSDH
tel. HZ: 558 271 333 - garáže

ZŘIZOVATEL:
Město Vrbno pod Pradědem
Nádražní 389
tel.: 554 795 111
fax: 554 751 610
e-mail: podatelna@vrbnopp.cz
load