Souhrn událostí a zajímavostí za rok 2020

V uplynulém roce vykonávalo pracovní činnost v Jednotce sboru dobrovolných hasičů ve Vrbně pod Pradědem (dále jen ,,JSDH“) celkem 25 členů. Všech těchto 25 členů prochází každoročně řadou povinných školení, výcviků a jednou za dva roky zdravotnickou prohlídkou praktického a mnohdy odborného lékaře. Školení jsou zaměřena jak na teoretickou část, tak i na praktickou činnost. Jedná se o školení kapitol bojového řádu jednotek PO, dýchací techniky, radiového spojení, zdravotnické přípravy, zásahů na dopravní nehody, chemické havárie a spousty jiných. Praktickému výcviku věnujeme neméně hodin, kde se snažíme převést teoretické znalosti do praxe. Letošní rok však přinesl jisté omezení z důvodu výskytu onemocnění SARS-CoV2. Hasiči při svých činnostech dodržovali proti epidemiologické opatření jako např. nošení respirátorů FFP2, zvýšený hygienický a desinfekční režim na stanici či u zásahů.Prioritním vozidel, který zasahuje u většiny zásahů je tzv. 1. vůz – cisternový automobil CAS 24 Tatra 815, velkokapacitní cisterna Tatra 815 CAS 32, automobilovou plošinu AP Tatra 815 - PJ, technický automobil Mitsubishi L200, dopravní automobil VW Crafter a nově terénní zásahovou šestikolku Can-Am Outlander 1000 Max. Tato šestikolka byla zanedlouho od pořízení využita a velmi nápomocna k rychlému vyhledání ztracené houbařky v lesním prostoru nad Bílým Potokem. Vozidlo CAS 16 Praga V3S prochází celkovou rekonstrukcí.

f


Aktuálně řeší hasiči problémy se stávajícím vozidlem CAS (cisternová automobilová stříkačka) 24 Tatra 815 Terrno, které slouží v JSDH Vrbno pod Pradědem jako „prvovýjezdový automobil“, a tím je dáno jeho využití. Statisticky lze říci, že toto vozidlo vyjíždí k 85 % všech zásahů jednotky, tedy za dobu jeho služby zasahovalo téměř u 2000 mimořádných událostí.

CAS 24 T815 - 1. vůz

Automobil byl vyroben a službu vrbenským hasičům dělá od roku 2004. Za tuto dobu bylo na jeho údržbu a zachování stále akceschopnosti jednotky vynaloženo určité množství finančních prostředků. Za uplynulé dva roky se tyto prostředky stále navyšují. Jedná se o poruchy na brzdovém systému, vodním čerpadle (pomocný náhon vodního čerpadla), elektroinstalaci, uchycení nástavby, velká koroze nástavby i kabiny vozidla aj.. Díky těmto skutečnostem, Město Vrbno pod Pradědem požádalo o dotaci z programu Ministerstva vnitra na obnovu cisternových automobilových stříkaček.Hlavním úkolem výjezdové jednotky je zásahová činnost. I v letošním roce evidujeme značný počet zásahů. Došlo k navýšení výjezdů typu požár a to hlavně v přírodním prostředí. Hasiči zasahovali u 22 požárů, 19 dopravních nehod, 97 technických pomocí (otevření bytů, transport pacientů pro záchrannou službu, likvidaci bodavého hmyzu, odstranění popadaných či jinak nebezpečných stromů, apod.), 5 úniků kapalin, plynu či aerosolu a 2 plané poplachy (zásahy, u kterých se nepotvrdilo nekontrolované hoření či k požáru vůbec nedošlo). Celkové zpracování událostí v níže přiložené tabulce a grafu. 

d


b

a


Autor: Bc. Ondřej Chalupa - velitel JSDH

Výjezdová činnost

Činnost JSDH Vrbnopp

Činnost JSDH Vrbnopp

 
Činnost JSDH Vrbnopp

Činnost JSDH Vrbnopp

 
Činnost JSDH Vrbnopp

Činnost JSDH Vrbnopp

 
Činnost JSDH Vrbnopp

Činnost JSDH Vrbnopp

 
Činnost JSDH Vrbnopp

Činnost JSDH Vrbnopp

 
Činnost JSDH Vrbnopp

Činnost JSDH Vrbnopp

 
Činnost JSDH Vrbnopp

Činnost JSDH Vrbnopp

 
 
Vytvořeno 12.1.2021 8:28:08 | přečteno 1090x | ladislav.jelinek
 
Hasiči Vrbno pod Pradědem
Nádražní 660, Vrbno pod Pradědem
tel.: 739 467 093
e-mail: ondrej.chalupa@vrbnopp.cz
tel. HZ: 558 271 331 - kancelář velitele
tel. HZ: 558 271 332 - kancelář JSDH
tel. HZ: 558 271 333 - garáže

ZŘIZOVATEL:
Město Vrbno pod Pradědem
Nádražní 389
tel.: 554 795 111
fax: 554 751 610
e-mail: podatelna@vrbnopp.cz
load