Historie sboru

Historický vývoj sboru ve Vrbně pod Pradědem

Oheň člověku pomáhá od pravěku, ale mnohdy také škodí. Proto se lidstvo snažilo oheň využívat, ale muselo se i jej zvládnout, tedy uhasit.

Před 140 lety vznikl na území Čech první hasičský dobrovolný sbor, ve Vrbně pod Pradědem to bylo o 9 let později. Z tohoto časového období máme pouze jednu dobovou fotografii, na které jsou zachyceni zakládající členové. Psal se rok 1873 a v tehdejším Vrbně ve Slezsku bylo rozhodnuto o jeho založení. Jaký byl další vývoj nám není známo. Další dobové fotografie byly pořízeny až u příležitosti oslav 40. výročí založení, tedy roku 1913. Poslední dobové fotografie pochází z roku 1933 a byly pořízeny ku příležitosti oslav 60. výročí trvání SDH. Poté následuje smutné období našich dějin, nástup fašizmu, druhá světová válka, ... .

Vrbenští hasiči s parní stříkačkou

Po roce 1945 dochází k osídlování pohraničí a také k opětovnému formování hasičstva. Vedle městského sboru dobrovolných hasičů, vznikají závodní i závodní (podnikové) sbory. Jsou organizovány první soutěže, hasiči nemohou chybět u žádné společenské akce.

S rozvojem průmyslu ve Vrbně pod Pradědem a okolí dochází k nárůstu členské základny. Téměř každá továrna ve Vrbně má svůj vlastní hasičský - požární sbor. Nadšení lidí je veliké a nikomu nevadí, že chybí technické vybavení, nejsou uniformy, ale je chuť něco dokázat, je chuť pomáhat druhým a to je důležité. V průběhu doby některé závodní sbory zanikají, jiné naopak vystupují na svůj vrchol slávy. V průběhu doby působí ve Vrbně pod Pradědem několik silných závodních sborů jako např. "Dřevokombinát", Lisovny nových hmot a sbor ZSKN.

Koncem 90-tých let, příchodem sametové revoluce, přichází i konec závodních hasičských sborů. Finanční, ale i materiální podpora již není na takové úrovni jako tomu bylo v minulých letech, což vedlo k tomu, že hasiččinu dělají jen skalní nadšenci. Stálicí mezi sbory je sbor města Vrbna pod Pradědem, družstvo mladých hasičů z Odetky a.s. dříve ZSKN. Změny majitele nejvíce postihly družstvo hasičů "Dřevokombinátu", které sice do součastné doby existuje, avšak neúčastní se žádných soutěží a o represi nemůže být také řeč. Jinak tomu je v případě sborů LNH a Odetky, které v druhé polovině 90-tých let vstupují v rámci sdružení sil a prostředků do SDH města Vrbno pod Pradědem, kde působí až do současnosti.

Nová krev, nové myšlení, mnoho elánu to vše je společné těm, kteří v tomto sboru spolupůsobí. Dříve rivalové, dnes spojenci. Mladí tělem i duchem jsou nejen členy zásahové jednotky, ale i soutěžního družstva, ti starší potom pomáhají při organizaci soutěží, ale i radou při různých opravách, údržbě výstroje a výzbroje.

Foto: Zdeněk Hlávka - Historie Vrbno, web zde

 
Hasiči Vrbno pod Pradědem
Nádražní 660, Vrbno pod Pradědem
tel.: 739 467 093
e-mail: ondrej.chalupa@vrbnopp.cz
tel. HZ: 558 271 331 - kancelář velitele
tel. HZ: 558 271 332 - kancelář JSDH
tel. HZ: 558 271 333 - garáže

ZŘIZOVATEL:
Město Vrbno pod Pradědem
Nádražní 389
tel.: 554 795 111
fax: 554 751 610
e-mail: podatelna@vrbnopp.cz
load