Sbor (SDH)

Vrbno logo

Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem
je základním funkčním článkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dálen jen ,,SH ČMS''), v němž jsou realizovány cíle, práva, povinnosti a zájmy členů SH ČMS. Statutárním orgánem sboru je Starosta SDH. Starosta SDH jedná v souladu s rozhodnutím výroční valné hromady (VVH SDH) a výboru sboru (VS). Účelem spolku je sdružovat občany našeho města pro výkon povahy v oblasti požární ochrany, represe, prevence či výchova mladých hasičů.

 Stav členské základny SDH Vrbno pod Pradědem k 31.12.2017:

 • 44 mužů - hasičů
 • 19 žen - hasiček
 • 19 dětí - mladých hasičů do 18 let
 • Celkem 82 

Sbor je tvořen:

 • orgány sboru (VVH, VS),
 • členskou základnou (mladí hasiči, hasiči).

Orgány sboru jsou:

 • 1. VVH – výroční valná hromada, nejvyšší orgán
 • 2. VS – výbor sboru, výkonný orgán
 • 3. Starosta SDH a jeho náměstci
 • 4. Vedoucí kolektivů MH, mužů a žen

Důležité si je uvědomit, že SDH a JSDH (Jednotka sboru dobrovolných hasičů) jsou zcela různé organizace. SDH je spolek, který vykonává činnost podle výše uvedených cílů a je přímo podřízen SH ČMS, JSDH je organizace, která podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a souvisejících předpisů zřizuje obec/město a je určená pro zásahovou činnost (mimořádné události – požáry, dopravní nehody, atp.) podle požární poplachového plánu a dle plošného pokrytí jednotek kraje.¨


Působnost a činnost SDH:

 1.  poradenská činnost
 2.  preventivní požární hlídky
 3.  výstavba, udržování, zkoušky požárních zařízení
 4.  přednášky, preventivní výchovná činnost
 5.  vyhledávání nových členů
 6.  výchova mladých hasičů do 18 let v oblasti požární ochrany
 7.  požární sport
 8.  péče o kultnírní a jinou zájmovou činnost SDH
 9.  udržování tradic SDH
 10.  péče o rodinné příslušníky SDH
 11.  organizování kulturních a jiných činností
 12.  ochrana životního prostředí
 13.  podílet se na humanitární pomoci
 14.  jiné.

SDH Vrbno pod Pradědem však nejvíce dbá o své občany a hlavně mladé hasiče. Je dána filosofie sboru, která věří, že pokud si vychováme mladého člena, je větší pravděpodobnost upevnění "hasičiny" a vztah pomáhat druhým. Jako věrohodný příklad můžeme uvést, že členové naší SDH vstoupili do řad: Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vrbno p. Prad., Hasičského záchranného sboru České republiky, Zdravotnické záchranné služby kraje, krajských a jiných nemocnic, aj. Jako nejznámějšího "vychovatele" považujeme Karla Friedricha st.

Zdroj: ikona souboruStanovy SH ČMS, Dh.cz

 
Hasiči Vrbno pod Pradědem
Nádražní 660, Vrbno pod Pradědem
tel.: 739 467 093
e-mail: ondrej.chalupa@vrbnopp.cz
tel. HZ: 558 271 331 - kancelář velitele
tel. HZ: 558 271 332 - kancelář JSDH
tel. HZ: 558 271 333 - garáže

ZŘIZOVATEL:
Město Vrbno pod Pradědem
Nádražní 389
tel.: 554 795 111
fax: 554 751 610
e-mail: podatelna@vrbnopp.cz
load