Hasiči se zdokonalovali při práci s lezeckými technikami

JSDH Vrbno výšky hloubky

Tří denní kurz byl zaměřený na osvojení dovedností hasiče v činnostech ve výšce a nad volnou hloubkou s cílem vytvořit z absolventa kurzu garanta odborné přípravy jednotky SDH v činnostech ve výšce a nad volnou hloubkou. Za JSDH Vrbno pod Pradědem se zúčastnili 2 členové - Holko Martin a Halamík Petr. Místem konání byla Ústřední hasičská škola v Jánských Koupelí doplněná o přehradu Kružberk, či stanicí HZS MSK Ostrava - Poruba.

Výcvik pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou je určen pro členy JSDH zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí (tzv. lezecký balíček).

JSDH Vrbno výšky hloubky

Kompetence garantů:

 • problematika právních předpisů, vnitřních předpisů HZS ČR, technických norem a dalších předpisů, souvisejících s problematikou práce ve výšce a nad volnou hloubkou

 • základní vědomosti o zásadách pohybu ve výškách a nad volnými hloubkami (budova, automobilová plošina, automobilový žebřík apod.)

JSDH Vrbno výšky hloubky

Jsou seznámeni:

 • s právními předpisy, vnitřními předpisy HZS ČR, technickými normami a dalšími předpisy souvisejícími a s problematikou práce ve výšce a nad volnou hloubkou

 • zásadami jištění jiné osoby, provedení sebezáchrany

 • pravidly bezpečného pohybu ve výškách a hloubkách v terénech mírně těžkých, které jsou charakterizovány jako začátek lezení, při kterém je vyžadována technika tří pevných bodů včetně zakládání jistících bodů a základy jištění

 • zásadami výstupu po konstrukcích

 • způsoby výstupu pomocí blokantů nebo nouzovými způsoby

 • základy orientace v terénu pomocí GPS a mapových podkladů

 • použitím různých typů nosítek včetně správného zafixování transportovaných osob pro vertikální a horizontální zavěšení

 • zásadami zajištění tepelného komfortu přepravovaných osob

 • zásadami kontrol vybraných prostředků včetně rozpoznávání závad vedoucích k vyřazení prostředků

JSDH Vrbno výšky hloubky

Umí:

 • je schopen vytvořit kotevní bod

 • ovládá vázání a použití základních uzlů 

 • je schopen bezpečně použít základní prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami (lano, karabina, smyčka, kotvící bod, postroj, slaňovací prostředek apod.)

 • je schopen se zajistit sám sebe proti pádu

 • je schopen provést slanění, i za ztížených podmínek (dýchací přístroj, úzké prostory atd.)

 • je schopen provést sebezáchranu

 • je schopen provádět činnosti ve výškách a nad volnými hloubkami při využití základních prostředků


Foto: Halamík Petr, Holko Martin
Autor 
a korekce textu: Ladislav Jelínek, DiS. - Hasiči Vrbnopp
-

Kurz: Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
JSDH Vrbno výšky hloubky

JSDH Vrbno výšky hloubky

 
 
Vytvořeno 6.5.2019 13:05:26 | přečteno 962x | ladislav.jelinek
 
Hasiči Vrbno pod Pradědem
Nádražní 660, Vrbno pod Pradědem
tel.: 739 467 093
e-mail: ondrej.chalupa@vrbnopp.cz
tel. HZ: 558 271 331 - kancelář velitele
tel. HZ: 558 271 332 - kancelář JSDH
tel. HZ: 558 271 333 - garáže

ZŘIZOVATEL:
Město Vrbno pod Pradědem
Nádražní 389
tel.: 554 795 111
fax: 554 751 610
e-mail: podatelna@vrbnopp.cz
load